ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο χρήστης επιβεβαιώνοντας ότι συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστότοπου tyremarket.gr, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους παρακάτω όρους χρήσης:

Ι. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Ορισμοί:

Tyremarket: είναι η εταιρεία με την επωνυμία Κ.Γαιτανίδου & ΣΙΑ Ε.Ε. και το διακριτικό τίτλο Tyremarket.gr

Χρήστης: ο χρήστης του διαδικτυακού ιστότοπου tyremarket.gr

Συνεργάτης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με το οποίο η Tyremarket έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.   

Σημείο τοποθέτησης: οι εγκαταστάσεις του  Συνεργάτη που επιλέγει ο Χρήστης για να πραγματοποιηθεί η δωρεάν παράδοση, δωρεάν ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση (ξεμοντάρισμα παλαιών ελαστικών, νέες βαλβίδες, μοντάρισμα) των ελαστικών που παραγγέλνει και περιέχονται στον ιστότοπο tyremarket.gr. 

Λογαριασμός: ο χρήστης δημιουργεί λογαριασμό με το όνομα, το επίθετο το email του και κωδικό της επιλογής του ώστε να μπορεί, αν θελήσει, να παραγγείλει ελαστικά από την Tyremarket. 

Email χρήστη: είναι η ηλεκτρονική διέυθυνση του Χρήστη με την οποία εισέρχεται στο online συστημα της Τyremarket. Σε αυτή την ηλεκτρονική διέυθυνση αποστέλλονται από την Tyremarket όλες οι πληροφορίες και τα παραστατικά που χρειάζεται ο Χρήστης από την αγορά μέχρι την τοποθέτηση των ελαστικών του. 

Κωδικός (password): είναι ο κωδικός που επιλέγει ο Χρήστης για να εισέρχεται στο online σύστημα της Τyremarket.

Ean code: είναι ο μοναδικός για κάθε τύπο ελαστικού κωδικός ανάλογα με την μάρκα, την διάσταση, το πέλμα και τις λοιπές ιδιότητές του.

Προμηθευτής/Supplier: είναι η επίσημη εταιρεία εισαγωγής και αντιπροσώπευσης των ελαστικών στην Ελληνική αγορά.

 

2. Είσοδος στο online σύστημα της Tyremarket

Η είσοδος στο online σύστημα της Tyremarket πραγματοποιείται με την εισαγωγή του email και του κωδικού του Χρήστη στην ιστοσελίδα tyremarket.gr

 

3. Διαδικασία Παραγγελίας/Αγοράς προιόντων

3.1 Αγορά προιόντων

Ο Χρήστης εισάγει το email και το κωδικό του και συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία που χρειάζεται η Tyremarket για να αποστείλει την εντολή αγοράς των ελαστικών στον προμηθευτή για λογαριασμό της Tyremarket. Επίσης επιλέγει ένα από τα σημεία τοποθέτησης, τα οποία είναι προκαθορισμένα μετά από σχετική συμφωνία με την Tyremarket, για να πραγματοποιηθεί η δωρεάν παράδοση, δωρεάν ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση (ξεμοντάρισμα παλαιών ελαστικών, νέες βαλβίδες, μοντάρισμα) των ελαστικών που παραγγέλνει και περιέχονται στον ιστότοπο tyremarket.gr.  

Μετά την επιλογή τρόπου πληρωμής με πιστωτική κάρτα ο Χρήστης διαβάζει μία περίληψη της παραγγελίας του. Αν το επιθυμεί επιβεβαιώνει την παραγγελία του και η Tyremarket ρωτάει σε πραγματικό χρόνο τον προμηθευτή για την διαθεσιμότητά τους. Αν τα ελαστικά εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα ο Χρήστης μεταφέρεται στο ασφαλές σύστημα Proxy Pay 3 για να εξοφλήσει με πιστωτική κάρτα την παραγγελία του.

Η Tyremarket δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα και την δέσμευση των προιόντων για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την επιβεβαίωση εώς την πληρωμή της παραγγελίας από τον Χρήστη. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραγγελίας συνοδεύεται από ένα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας και της πληρωμής της από την Tyremarket προς τον Χρήστη. Το email (απόδειξη είσπραξης), αναφέρει τον μοναδικό κωδικό και τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του Χρήστη καθώς και την διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του επιλεγμένου Συνεργάτη.

 

Ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης είσπραξης που αναγράφεται στο ανωτέρω e-mail αποτέλει το χρονικό σημείο αναφοράς για την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης, η οποία ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ελαστικών της παραγράφου (4) που αφορά τον εκάστοτε προμηθευτή. 

 

Η επιτυχής παράδοση των προιόντων της παραγγελίας του Χρήστη στο επιλεγμένο σημείο τοποθέτησης, συνοδεύεται από ένα e-mail επιβεβαίωσης της παράδοσης, με την διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του επιλεγμένου Συνεργάτη, υπενθυμίζοντας στον Χρήστη να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Συνεργάτη για να κλείσει ραντεβού τοποθέτησης. καθώς και την απόδειξη λιανικής συναλλαγής ή τιμολογίου πώλησης αγαθών για την παραγγελία.     

 

3.2 Ακύρωση Παραγγελίας από τον Χρήστη

Ο Χρήστης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή πριν προβεί στην εξόφλησή της μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους 

 

3.3 Υπαναχώρηση - Μη παραλαβή Προϊόντων/Επιστροφή /

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει, να μην παραλάβει και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγοράσε ζητώντας την αντικατάσταση τους

 • σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Tyremarket παραδόθηκαν διαφορετικά προϊόντα από αυτά που είχαν παραγγελθεί
 • στις περιπτώσεις που υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και σύμφωνα με τους όρους εγγύησης και επιστροφής του προμηθευτή. (παράγραφος 6. Εγγύηση)

Οι επιστροφές παντός τύπου θα γίνονται δεκτές αφού προηγουμένως έχει αποσταλλεί με e-mail στο sales@tyremarket.gr  ή φαξ στο 211 8006618 το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή. Το Δελτίο θα πρέπει να υπογράφεται από τον Χρήστη και να αναφέρονται σε αυτό ευδιάκριτα:

 • Τεμάχια ελαστικών προς επιστροφή
 • Αιτιολόγηση υπαναχώρησης-μη παραλαβής/επιστροφής

Στην περίπτωση που η αιτιολόγηση κριθεί αβάσιμη από την Tyremarket το κόστος μεταφοράς από τον Συνεργάτη στην αποθήκη του Προμηθευτή επιβαρύνει τον Χρήστη και η χρέωση θα γίνεται με τις εξής τιμές:

Επιβατικά – Ελαφρά Επιβατικά – X-ply: €6,25 με ΦΠΑ ανά ελαστικό

Οι επιστροφές από μή παραλαβή πραγματοποιούνται από τον Συνεργάτη κατόπιν εντολής της Tyremarket. Το/α ελαστικό/ά επιστρέφονται αφού εκδοθεί Δελτίο Αποστολής από τον Συνεργάτη κατ’ εντολή και λογαριασμό της Tyremarket με τόπο παράδοσης την αποθήκη του προμηθευτή.

Η μεταφορά των ελαστικών θα γίνεται μόνο από τον Διανομέα του προμηθευτή ή το επιλεγμένο από αυτόν πρακτορείο. 

Διευκρινίζεται ότι, αν ο Χρήστης, με δική του υπαιτιότητα, δεν επικοινωνήσει και δεν πραγματοποιήσει το δωρεάν ραντεβού ζυγοστάθμισης και τοποθέτησης των ελαστικών που αγόρασε από την Tyremarket στις εγκαταστάσεις του Συνεργάτη εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης λιανικής συναλλαγής, ακυρώνεται η παραγγελία, τα προϊόντα ακολουθούν την διαδικασία αβάσιμης υπαναχώρησης-μη παραλαβής τους από τον Χρήστη, και ο Χρήστης λαμβάνει ένα e-mail ακύρωσης παραγγελίας και υποχρεούται να πληρώσει το κόστος μεταφοράς από τον Συνεργάτη στην αποθήκη του Προμηθευτή. Το κόστος αυτό δύναται να παρακρατηθεί από το ποσό πληρωμής της παραγγελίας του Χρήστη. 

  

4. Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης είσπραξης που αναγράφεται στο σχετικό e-mail αποτελεί το χρονικό σημείο αναφοράς για την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης. Οι αποδείξεις εκδίδονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00π.μ. Έως 5:00μμ.

Ειδικά για τα ελαστικά Pirelli ισχύει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα παράδοσης

 

 

Χρόνος έκδοσης απόδειξης 

Παράδοση

Αθήνα

εώς 10:30π.μ.

Αυθημερόν εώς τις 16:00

 

 

10:30π.μ εώς 17:00

Επόμενη εργάσιμη εώς τις 16:00

Συκάμινο Αττικής  

εώς 10:30μ.μ.

Επομένη εργάσιμη  έως τις 16:00

 

10:30π.μ εώς 17:00

Μεθεπομένη  εργάσιμη έως τις 16:00

          

H Tyremarket θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή και ακριβή ενημέρωση του Χρήστη σχετικά με την πορεία και το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας.

Η Tyremarket δεν ευθύνεται για σφάλμα του προμηθευτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προιόντων ούτε για γεγονότα ανωτέρας βίας (πχ. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ) που μπορεί να καθυστερήσουν την παράδοση.

Έξοδα Αποστολής στο Σημείο τοποθέτησης : ΔΩΡΕΑΝ

 

5. Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο Χρήστης βεβαιώνει ότι είναι άνω των 18 ετών και οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόσβασης στο σύστημα από μή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα. Επιπλέον οφείλει:

 • να προβεί σε εξόφληση ολόκληρου του ποσού αγοράς προκειμένου να λάβει το e-mail επιβεβαίωσης πληρωμής της παραγγελίας του και να προχωρήσει η παραγγελία στο στάδιο της παράδοσης, άλλως η σχετική παραγγελία ενδέχεται να ακυρωθεί αυτόματα.
 • να επικοινωνήσει με τον επιλεγμένο Συνεργάτη και να πραγματοποιήσει το ραντεβού τοποθέτησης, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόδειξης λιανικής συναλλαγής ή του τιμολογίου πώλησης αγαθών που αναφέρεται στην παραγγελία του. 
 • να υπογράφει το Δελτίο αποστολής των προιόντων ως απόδειξη παραλαβής και τοποθέτησης τους από τον επιλεγμένο Συνεργάτη και να αφήνει αντίγραφο του στον Συνεργάτη.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ο Χρήστης θα λάβει μια σειρά e-mail, τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Ο Χρήστης οφείλει να φροντίζει ώστε να είναι δυνατή η λήψη email από αυτόν και να διατηρεί τα email της Tyremarket καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής.  Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν λαμβάνει τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές, θα πρέπει να ενημερώνει την Tyremarket χωρίς καθυστέρηση.

6. Εγγύηση

Όλα τα ελαστικά που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας tyremarket.grακολουθούν τις εγγυήσεις των κατασκευαστριών εταιρειών και των επίσημων εταιρειών εισαγωγής και αντιπροσώπευσής τους στην Ελληνική αγορά.

 

Ενδεικτικά για την Pirelli και τη Falken:

Η Pirelli εγγυάται ότι όλα τα Προϊόντα

(i) ανταποκρίνονται στις ενδείξεις που περιέχονται σε όλες τις τεχνικές

πληροφορίες με τις οποίες έχει εφοδιαστεί η Tyremarket

(σε οποιαδήποτε μορφή συμπεριλαμβανομένης και της

Ιστοσελίδας)

(ii) έχουν κατασκευαστεί δίχως ελαττώματα

κατασκευής ή υλικών που καθιστoύν τα Προϊόντα

ακατάλληλα για τη χρήση για την οποία χρησιμοποιούνται

συνήθως τα προϊόντα του ίδιου τύπου

(iii) δεν στερούνται ιδιοτήτων βασικών για μια τέτοια χρήση.

 

Η Tyremarket θα χρησιμοποιήσει ή/και παραδώσει σε τρίτους Προϊόντα τα οποία δεν παρουσιάζουν εμφανή ελαττώματα.

Η εγγύηση θα ισχύει για την Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες προϋπόθεσεις:

Α) τα Προϊόντα αποθηκεύθηκαν και διατηρήθηκαν σε κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία τους ή/και χρησιμοποιήθηκαν σωστά και σε πλήρη τήρηση των προαναφερόμενων τεχνικών πληροφοριών και

Β) όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της Ευρωπαικής Οδηγίας 1999/44/CE, για τα προιόντα που πωλούνται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Pirelli σε τελικούς χρήστες, τα ελαττώματα έχουν αποδοθεί στην Pirelli σε διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος από τον τελικό χρήστη.

 

Διαδικασία για προβλήματα που μπορεί να εμπίπτουν στην εγγύηση της Pirelli 

Ενημέρωση της Tyremarket με e-mail του τελικού χρήστη στην ηλεκτρονική διέυθυνση sales@tyremarket.gr 

 

Το e-mail θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

1.  Ονοματεπώνυμο του τελικού καταναλωτή

2.  Τηλέφωνο επικοινωνίας

3.  Σύντομη περιγραφή του προβλήματος

 

Στην συνέχεια θα πραγματοποιείται άμεση επικοινωνία από την ομάδα της Tyremarket με τον τελικό χρήστη και θα του αποστέλλεται προς συμπλήρωση και υπογραφή μία Αίτηση Ελέγχου Ελαστικών. 

Tο τηλεφωνικό κέντρο της Ελαστικά Pirelli Α.Ε.Ε. με αντίγραφο της, σωστά συμπληρωμένης, αίτησης του τελικού χρήστη, δημιουργεί αίτημα παραλαβής των ελαστικών στον εξουσιοδοτημένο πάροχο logistics της εταιρείας. 

Ακολούθως, ορίζεται από την Tyremarket μία συνάντηση με τον τελικό χρήστη για την παραλαβή του/των ελαστικό/ών (χωρίς την ζάντα) προς έλεγχο στο σημείο του Συνεργάτη που έγινε η τοποθέτηση των ελαστικών.

Κατά την παραλαβή τους από τον συνεργάτη τα ελαστικά θα πρέπει να συνοδεύονται από την πρωτότυπη Α.Ε.Ε. και την απόδειξη αγοράς τους από την Tyremarket.

Με την παραλαβή των ελαστικών στο κέντρο ελέγχου της Pirelli, θα πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος από τον τεχνικό της εταιρείας και τα αποτελέσματα αυτών θα καταχωρούνται στο σύστημα της Pirelli και θα κοινοποιούνται στον τελικό χρήστη από την Tyremarket.

Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωμάτων, η Pirelli κατά την κρίση της και μόνο, θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

Θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει με δικά της έξοδα το Προιόν ή θα αποδώσει στην Tyremarket και εκείνη με τη σειρά της στον τελικό χρήστη έκπτωση λόγω της περιορισμένης χρήσης του Προιόντος ως αποτέλεσμα του ελαττώματος, η οποία θα φθάνει εώς και το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε η Tyremarket στον τελικό χρήστη.

 

Οι παραπάνω όροι εγγύησης είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να είναι διαφορετικοί ή να τροποποιηθούν από τον προμηθευτή. Ο τελικός χρήστης οφείλει να ενημερώνεται απευθείας από τον προμηθευτή για τους ισχύοντες όρους εγγύησης που συνοδεύουν το κάθε προϊόν. Η Tyremarket δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την ορθότητα των όρων εγγύησης που αναγράφονται στο παρόν και δεν έχει καμία υποχρέωση παροχής εγγύησης, καθώς αυτή παρέχεται αποκλειστικά από τον προμηθευτή.

 

 

ΙI. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Πνευματικά Δικαιώματα και δικαίωμα χρήσης

 • Ο παρών διαδικτυακός τόπος, tyremarket.gr με όλες τις συνοδευτικές ιστοσελίδες, το domain name tyremarket.gr, ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κτλ.), καθώς και όλα τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία με την επωνυμία «Γαϊτανίδου Κ. & Σία Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο Tyremarket, ή σε τρίτους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Tyremarket για τη νόμιμη χρήση αυτών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.
 • Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν  την Tyremarket ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Tyremarket ή/και του tyremarket.gr ή/και των άνω τρίτων μερών.
 • Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταποίηση, μεταπώληση, ή τροποποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπουtyremarket.gr τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Tyremarket ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στo διαδικτυακό τόπο tyremarket.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή τροποποίησης/αντιγραφής αυτών από τον Χρήστη/συνεργάτη.
 • Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Tyremarket για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού ή συκοφαντικού Περιεχομένου ή περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή να παραβιάσει δικαιώματα τρίτων ή να απειλήσει τη δημόσια τάξη.

 2. Περιορισμός Ευθύνης

 • H Tyremarket καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν ευθύνεται έναντι σε τρίτους για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ακόμα και αν προκύπτει αμέλεια της Tyremarket. Η Tyremarket δεν ευθύνεται για λάθη στα χαρακτηριστικά των προιόντων ή στις αναγραφόμενες τιμές. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή ενημέρωση του ιστότοπου, όμως σε κάθε περίπτωση η Tyremarket διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση εφόσον διαπιστωθεί ότι η τιμή που αναγραφόταν στην ιστοσελίδα ήταν λανθασμένη. Επίσης η Tyremarket διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της τιμής των προιόντων της χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει τους χρήστες (δεν αφορά τις τιμές προιόντων που έχουν ήδη παραγγελθεί).
 • H Tyremarket ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους. 
 • Η Tyremarket ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση προϊόντων που έχουν παραγγελθεί και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.
 • Η Tyremarket δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής για τη χρήση του δικτυακού τόπου.
 • Η Tyremarket δεν ευθύνεται για τυχόν υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες μπορεί να προκληθούν από την αγορά, τοποθέτηση και χρήση των προιόντων που περιέχονται στο διαδικτυακό της τόπο.
 • Είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη να ελέγχει ότι τα προιόντα που έχει ή επιθυμεί να παραγγείλει είναι συμβατά με τον τύπο του οχήματος, στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν / χρησιμοποιηθούν και ότι εμπίπτουν στις εργοστασιακές προδιαγραφές.
 • Η Tyremarket δε φέρει καμία ευθύνη για μή εξουσιοδοτημένη είσοδο στο σύστημά της από συγγενή του Χρήστη ή άτομο προσκείμενο σε αυτόν, για την οποία αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Χρήστης.
 • Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Tyremarket οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του Xρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Tyremarket στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 3. Προσωπικά Δεδομένα

 

 • Η Tyremarket λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια δεδομένων του Χρήστη.
 • Κατά την επίσκεψη του Χρήστη στις σελίδες του tyremarket.gr είναι πιθανό να του ζητηθεί να δηλώσει προσωπικά του στοιχεία  (πχ. όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες του. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού  τόπου tyremarket.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις σχετικές συναλλαγές και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).
 • Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Tyremarket  που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι συγκεκριμένα και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά αυτά δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των προσωπικών δεδομένων έχει ληφθεί από την Tyremarket. Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Tyremarket  επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Χρήστη, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά αυτά στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

 1. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. 
  Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 
  Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 
  Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών

Οι παραπάνω όροι ισχύουν και σε περίπτωση αλλαγής/μετατροπής μέρους ή ολόκληρου του domain name tyremarket.gr ή του περιεχομένου του ανωτέρω ιστότοπου.

5. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Ο Χρήστης συναινεί στην αποστολή Ενημερωτικών e-mail (newsletters) από την Tyremarket  ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την περαιτέρω αποστολή ενημερωτικών αρκεί να ενημερώσει μέσω e-mail την Tyremarket (info@tyremarket.gr).


για τηλεφωνικές παραγγελίες
καλέστε καθημερινά 09:00 με 17:00 στο 211 8006260
© CHIOS web / Tyremarket.gr